Правилник
 
ПРАВИЛНИК
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИСТА 
ЗА РАДИОУПРАВЛЯЕМИ МОДЕЛИ
„СЛИВНИЦА”
Основната цел на всички потребители е опазването на здравето на пилоти, механици, зрители  и др.
1. При пристигане на пистата, представете картата си на представител на Училищното настоятелство, който ще ви посочи място за бокс и ще свърже електричеството. При неизправен щепсел или наранен кабел, може да бъде отказано електро-захранване.

2. Проверете таблото с честотите и маркирайте вашата. При дублиране на честоти и невъзможност за промяна, съгласувайте времето за ползване с другия участник.

3. Управление на модел се извършва единствено от вишката. Посоката на движение е по часовниковата стрелка. Проби, настройки и тестове на пистата от бокса или на нивото на пистата не са разрешени.

4. При възникнал проблем с модел, пилота трябва ясно да предупреди другите за това с цел избягване на инциденти, повреди и наранявания. Достатъчно е да извикате високо и ясно „ВНИМАНИЕ“ и евентуално да уточните мястото, където се намира модела.

5. Не се допуска наличие на механици, пилоти, зрители и др. на пистата, докато има движещи се модели. Механиците могат да влязат на пистата само при нужда да се премахне препиятствие или при проблем с модел за възможно най-кратко време. Те са длъжни да се съобразяват с останалите модели на пистата, като извършат нужното, без да им пречат.

6. Преди тръгване, всеки пилот и механик трябва да оставят мястото си почистено и отпадъците да се изхвърлят на определените за целта места.


При неспазване на горепосочените правила, Настоятелството може да откаже достъп до пист 

Регламент
Web Page Maker, create your own web pages.