Регламент
 
Регламент
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИСТА 
ЗА РАДИОУПРАВЛЯЕМИ МОДЕЛИ
„СЛИВНИЦА”

1. Писта „Сливница” е изградена и се стопанисва и управлява от Училищно настоятелство към ПГТ „Никола Вапцаров”

2.  Пистата се предоставя за използване  на:
-членове  с клубна  карта или пропуск за деня;
-тези, които имат специалното разрешение от Училищното настоятелството

3.  Картата или пропуска трябва да се носи видимо.

4. По време на всяка сесия се предоставя състезателна информация съгласно регламента на организаторите.

5. Всеки един от организаторите може по всяко време да поиска от участник да представи клубна карта или пропуск за деня. 

6. Основната писта е достъпна за всички пистови радио-управляеми пистови модели с мащаб до 1/8. Спазвайте правилата за ползване на моделите си!

7. Всички модели с нитро двигатели  се допускат с ограничено ползване на пистата поради близостта на пистата до жилищни сгради в района.

8. Достъпа на автомобили, мотори, атв, и др. в оградената част на пистата е забранен.

9. Потребителите са длъжни да се съобразят с инфраструктурата на пистата т.е. да се гарантира чистота, чрез използване на подложки и др. и да докладват на организаторите за всички повреди, или щети. Това ще помогне за своевременното им отстраняване.

10.Не е позволено излагането на плакати, реклами или нещо друго, което не е било предварително одобрено от Училищното настоятелство.

11.Използването на къмпинг е разрешено в съответствие с подходящо регулиране.

12.Неспазването на някое от тези точки може да доведе до отстраняване на участник от пистата. Всеки активен член е отговорен за спазването и прилагането на горните правила.

13.Работното време на Писта „Сливница” е всеки ден от 10.00 часа до 18.00  часа. За нитро моделите задължителна почивка от 14:00 до 16:00 часа.

14.    Цени :
-    Дневна карта за 
•    Деца до 14г.  – Безплатно
•    Ученици         -   5 лв.
•    Големи           - 10 лв.
-    Годишна  карта за 
•    Деца до 14г.  – Безплатно
•    Ученици         -   50 лв.
•    Големи           - 100 лв.

Правилник
Web Page Maker, create your own web pages.